Arama

KAPAT
RÖPORTAJLAR/SÖYLEŞİ

Gelişen Teknolojiyi Yakından Takip Eden Niki Elektronik

Ana Sayfa RÖPORTAJLAR/SÖYLEŞİ Gelişen Teknolojiyi Yakından Takip Eden Niki Elektronik
Lightworld

14.04.2016

n2011 yılında faaliyete geçen ve öncelikle LED aydınlatma teknolojilerinden hizmet veren Niki Elektronik, aradan geçen kısa süre içerisinde LED aydınlatma sektöründe öncü kuruluşlardan biri haline gelmiştir. Kendi Ar-Ge birimlerinde geliştirdiği yenilikçi tasarım ve teknolojiler, %100’e varan yerli üretim avantajıyla birleşerek kullanıcılarına kusursuz aydınlatma hizmetleri olarak yansımaktadır. Niki Elektronik, kalite ve estetikten taviz vermeyen bu üretim anlayışı ile gerek gündelik mekanlarda gerekse geniş çaplı projelerde LED kullanımının öneminin anlaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamaktadır.

    < li>Tünellerin gece aydınlatması can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple tünel aydınlatmalarında en dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?
Tünel aydınlatmasında amaç; gece ve gündüz “Tünel Aydınlatma Tasarım Hızı” ile akan trafiğin, yolun tünel dışında olandan daha az olmayan bir emniyet ve rahatlık ile tünele yaklaşmasını, tünelde ilerlemesini ve tüneli terk etmesini sağlamaktır.  Bir tünele yaklaşan araç sürücüsünde emniyet duygusunun korunması esastır. Aksi takdirde sürücüler büyük olasılıkla tehlike içeren bir durum yaratarak ansızın yavaşlaya bilirler. Tünel aydınlatmalarında, yolda ve tünel içi duvarların alt bölümlerinde parıltı seviyesi, kamaşma ve ışık titremesi gibi fotometrik karakteristiklere dikkat edilmelidir. Gün ışığının olduğu saatler tünel aydınlatması için en kritik saatlerdir çünkü, insan görme sistemi tünel içi ve tünel dışındaki aydınlık seviyeleri arasındaki büyük farka uyum sağlamakta güçlük çekebilmekte, uyum süresi aradaki fark ile doğru orantılı olarak artmaktadır.   Bu sebeple gün ışığından tünele geçişteki aydınlık farkının en aza indirgenmesi güvenli ve doğru tünel aydınlatma uygulamasında önem arz etmektedir.          2.Yolcu güvenliğine uygun armatür ve LED armatür seçimleri nasıl olmalıdır?Işığın göze gelmemesi, göz kamaşma (UGR) seviyesinin düşük olması, doğru oranda aydınlatma sağlanması gibi ayrıntılara dikkat edilmesi gerekmektedir. Kullanılacak ürünlerden gelen ışığın skotopik değerinin fotopik değerlerinin altında olması kamaşmayı azaltacaktır. Bunun için öncelikle tünel bölgelerine uygun aydınlatma yapılması gerekmektedir.Tünellerde beş ayrı Aydınlatma Bölgesi tanımlanmıştır.
    < li>Dış Bölge,< li>Eşik Bölgesi< li>Geçiş Bölgesi< li>İç Bölge< li>Çıkış Bölgesi
Dış Bölge, yolun hemen tünel girişindeki uzantısıdır.  Tünele yaklaşan sürücünün tünelin içini görebilmesi gerekmektedir. Ancak bunu etkileyen pek çok faktör söz konusudur.  Parıltı, kamaşma gibi faktörler  eşik bölgesindeki aydınlatmayı da etkilemektedir.  Tünelde belirlenmiş maksimum hızın fren mesafesi eşik bölgesinin uzunluğunu belirler ve dış bölgede ki kamaşmaya bağlı olarak eşik bölgesinde uygun bir aydınlatma yapılmalıdır.Geçiş bölgesinde aydınlatma kademeli olarak düşürülerek iç bölgedeki sabit aydınlık seviyesine sürücülerin  uyum sağlamasına imkan verilmelidir.3.Türkiye’deki tünel aydınlatmaları sizce yeterli mi? Tüm tünelleri LED aydınlatma teknolojisine geçirmek mümkün mü?Tünellerin aydınlatılması, yukarıda belirttiğimiz gibi mühendislik çalışmaları ile yürütülmekte ve bu doğrultuda uygulamalar yapılmaktadır.  Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta şudur ki; 24 saat kesintisiz aydınlatma yapılan tünellerde, mevcut aydınlatma elemanları ile yapılan uygulamalarda; bakım ve onarım maliyetlerinin fazlalığı, bunlara harcanan zaman ve işgücünün yüksek olması ve tüketilen elektrik enerjisinin çokluğudur. Bu bağlamda tüm tünellerin; uzun ömürlü, bakım ve onarım maliyetleri minimuma indirgenmiş %50 ve üzeri enerji tasarrufu sağlayan LED’li aydınlatma  teknolojisi ile aydınlatılması gerekliliği kaçınılmaz bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır.  Gelişen teknoloji ve enerjinin yaşamdaki önemi ve değeri göz önüne alındığında;  kademeli olarak yapılacak çalışmalar ile ülkemiz ve tüm dünyada LED’li armatürlerin tüneller ve tüm aydınlatma alanlarında yer alacağını söylemek çok da zor olmasa gerek.4.Tünellerde rutubet, egzoz gazı ve benzeri gazların varlığı zaman içinde tahribatlara yol açmaktadır. Bu sebepler göz önüne alındığında armatür, kablolama ve montaj sırasında nelere dikkat edilmesi gerekmektedir?Tünellerde; güç besleme sisteminde bir arıza durumunda, aydınlatmanın en küçük kademesini devrede tutacak ve güvence altına alacak bir yardım besleme sisteminin sağlanması gerekir. Bunun için iki ayrı şebekeye sahip olmak, bir yardım jeneratörü ve akü grubundan şebekeyi beslemek gibi alternatiflerden biri kullanılmalıdır. Ki şayet LED dönüşümü yapılırsa jeneratör ve/veya akü grubuna ait maliyetlerde aynı oranda düşecektir.  Ayrıca aydınlatma armatürlerinin ve tünel duvarlarının temizliği, armatürlerin ve diğer malzemelerin paslanmaya karşı dirençli olması ve armatür montaj yerlerinin ( izin verilen maksimum trafik yüksekliğinden en az 25cm yukarıda olması gerekmektedir) doğru belirlenmesi de gereklilikler arasındadır.5.Son olarak Niki Elektronik’in bu konudaki çalışmaları hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?Biz Niki Elektronik olarak, yaptığımız Ar-Ge çalışmalarımızda tünel aydınlatmalarında kullanılmak üzere geliştirdiğimiz ürünlerimizi 2014 ve 2015 yıllarında yapılan İstanbulLight ve LedLighting Fuar’larında, kullanıcıların beğeni ve eleştirilerine sunduk ve sunmaya devam edeceğiz. Gelişen teknolojiyi yakından takip ediyor ürünlerimizde en doğru şekilde uygulamayı sürdürüyoruz. Biz hazırız…

Yorumlar