Arama

KAPAT
MAKALELER

Duyarlı Aydınlatma Master Planı

Ana Sayfa MAKALELER Duyarlı Aydınlatma Master Planı
Yıldız Ağan

22.01.2018 14:18

Antakya kentindeki ‘Kurtuluş Caddesi’nin yani tarihteki adı ile bilinen ‘Heros Caddesi’nin, dünyanın ilk  gece aydınlatılmasına meşaleler ile sahip olması, tarihi yapısındaki ticari ve kültürel mirasının değerini ele vermektedirHI-TEC Aydınlatma kurucusu Yıldız Ağan, mimarı aydınlatma tekniği konusunda almış olduğu  yurtdışı eğitimleri, düzenli olarak gelişen teknolojinin seminer ve  konferans katılımları ve workshop uygulamaları  ile güncel  bilgilerini tasarım bileşkesi ile çalışmalarında kullanan Türkiye’nin önemli isimlerinden biri. Eğitimini ‘Yıldız Teknik  Üniversitesi  Elektrik Mühendisliği’ ve, ‘Wismar University - Berlin  MA   Master of  ART: Architectural Lighting and Design Management’te tamamladı. Aydınlatmanın gelişen teknolojisini, doğal ışık etkileri ile yorumlamak  ve yaşayanlarına kreatif ortamlar tasarlayarak  projelerine değer katma ilkesinde olan Yıldız Ağan, Masterplan dahilinde bir kentin ya da bölgenin nasıl aydınlatılması gerektiğini kaleme aldı.       İNSANA & DOĞAYA, KENTE & MİMARİYE, TASARRUFA, FONKSİYONA & TASARIMA  DUYARLI

AYDINLATMA MASTER PLANI 1                                                               
MAKE THE  STARS COME BACK Lighting master plan , bir şehrin veya bölgenin;  caddelerinin ,  sokaklarının, meydan, köprü  ve parklarının  yaşam alanları ile beraber  kente özgü doğal siluetinin  aydınlatmanın ritmi ile  görselleştirilmesidir. Akşam  saatlerinde kentin imajının  ve tanımının yansıtıcı görevini üstlenen master aydınlatma tasarımına, mühendislik değerlerinin  sanatsal yorumu ile yaklaşılmalıdır. Kentin veya bölgenin tarihi değerlerinin, imgelerinin ve sembollerinin mimari  dokularının, görsel zenginliği ile aynı havayı soluyan trafik veya yayaların  aydınlatma ihtiyaçlarının  belirlediği ölçekleri karıştırmadan aydınlatma tasarımına yön verebilmektir. Master plan kapsamı içerisinde yer alan aydınlatma tasarım  yaklaşımı, bölgenin mimarisine, yaşayanlarına saygı duyarak, ilgili her bir birimin ihtiyaç ve beklentilerine araştırmacı yaklaşım sonrası değer katabilmektir. Öncelikle yapılacak bölgesel ve mekansal analizler  sonucunda  elde edilen veriler ile tasarlanan bütünsel yaklaşımdır. Bir kentin veya belirli bir bölgenin geleneksel dokusunu kaybetttirmeden, aydınlatma  tekniğindeki  gelişmelerin, ışığı kullanma sanatı ile, her bir bölgesinin analizinin ayrı düşünülmesi gerektiği gibi, bütünündeki  ortak dilidir. Yapılan aydınlatma master tasarım konsepti içinde yer alan aydınlatmanın estetik algısı ve tekniği uzun vadeli düşünülmüş olup, büyük ölçeklerde elde edilen ortak paydadır. Dikkate Alınacak İhtiyaçlar

  • < li>Güvenlik ve emniyet yeterliliğini sağlamak < li>Bölgedeki doğa ve mimariyi tanımlayabilmek; yatay ve düşey boyutlarda
oluşturulacak, aydınlatma düzey ve kontraslarının dengesi ile resimlemek
  • < li>Yönlendirici  ve yol gösterici olabilmesi < li>Fonksiyonel çözümün  sanatsal yorumu 
2 MASLOW  TRIANGLE- ECO
  • < li>Enerji tasarrufu planlaması < li>Sürdürülebilir yenilikçi yaklaşımların teknik yeterliliği
  Şehir bölge planlaması ile örtüşmesi 3 Şehir Sirkülasyon  Aks Farklılıkları - Design
  • < li>Şehir cadde ve sokak akslarının  , hiyerarşik kullanımlarına yönelik , aydınlatmanın tekniği ile    tanımlanmasını sağlamak
    • < li>Şehir kimliğini korumak , tarihini  , sembol ve imgelerini  ,  aydınlatmanın  sanatı ile  vurgulamak < li>Şehir imajını ve bölgesel sulüetlerini   farklı kotlardan görünür kılıp, bütünsel    yansıtmak, 
  • < li>İlgili tüm birimlerin ve kişilerin özerkliğine saygı duyan  bölgesel aydınlatma çözümleri < li>Farklı kültürlerin ve inançların bekletilerinin içerikleri ile araştırılıp  aydınlatma vurgularının sahneleştirilmesi < li>Şehir dokusu ile bütünleşen zamansız formlardaki tasarımların  görsel uyumu < li>Şehir festival ve kutlamala organizasyonlarına, aydınlatma master planlamasında yer vermek < li>Flora fauna aydınlatma ihtiyaçları ve yeterliliği < li>Atmosferdeki ışık kirliliğinin aydınlatma tekniği ile ile engellenmesi < li>Tasarım senaryosu ile  aydınlatmanın insan psikoloji üzerinde olumlu  etkisini hesaplamak
  4   5 HEDEFLENMESİ GEREKEN DEĞERLER
  • < li>Canlıları, atmosferi ve doğayı; hassassiyetle yapılan aydınlatma tasarımı  neticesinde korumak < li>Doğru ve yeterli aydınlatma ile bölgenin güvenilirlik imajını oluşturmak < li>Bölgenin kültürel mirasını korumak ve gece imgesini tasarım ile senaryolaştırmak < li>Kentin kimliğini aydınlatma tasarımı ile  korumak ve doğru perspektif görünümleri  ile şehir siluet imajını arttırmak < li>Belediyelerin enerji tüketimini optimize etmek < li>Yerli ve yabancı turistlerin güven içerisinde, şehrin çekiciliğinden faydalanmalarını sağlayarak, ‘şehir gelir düzeyini’ ve ‘pozitif ımajını’ arttırmak. < li>Ticari mekanlara canlılık ve kârlılık getirmek < li>Bölge yaşayanlarının, aydınlatma konforu ile yaşam kalitesini artırmak < li>Şehir işletme giderlerini düşürüp, bakım kolaylığı ile dinamik yapıyı oluşturmak < li>İnovatif  yaklaşımların ve çözümlerinin yansıması olan, çağdaş şehir imajını sağlamak 
6 7
URBAN LIGHTING MASTER PLAN KENTLERİ: Şehir bölge aydınlatma tekniği ve vizyonunun ülkelerin sosyo-ekonomik ve gelişmişliğinin   tarihte ve bugün  göstergesi olmuştur Dünyada ilk elektrik ile cadde aydınlatılmasının yapıldığı LYON KENTİ sosyo -kültürel değerini 1857 yılı itibari ile göstermektedir. ANTAKYA kentindeki ‘Kurtuluş Caddesi’nin yani tarihteki adı ile bilinen ‘Heros Caddesi’nin, dünyanın ilk gece aydınlatılmasına meşaleler ile sahip olması, tarihi yapısındaki ticari ve kültürel mirasının değerini ele vermektedir. Günümüzde birçok metropol şehir ve bölgelerde yapılan aydınlatma master  planlaması; coğrafi, kültürel ve sosyo-ekonomik sebepler ile farklılıklar gösterebilmektedir. Sonucunda hedeflenen değerlerin sağlanmış olması  başarıdır. Beni farklılığı ile etkileyen, Berlin sokaklarındaki armatür tasarımları ve  gaz enerji kaynağını olmuştur.  Şehir kimliğine yerleşmiş,  tarihi ve kültürel mirası olan gazlı direk lambalarının bu yıllara kadar korunmuş olması,  tarihi mirasını ve zaman boyutunu yok etmeden, özel duygular hissettiren gaz kaynağının  ışığınında sokakları yaşamaktı. Ancak bir süredir  LED kaynaklar ile değişim sürecine girilmiştir. Enerji tasarruf kapsamında, varolan armatürlere özel tasarlanan LED ampüllerin üretilmesi ve gaz ışığı elde edilen aydınlık renk ve dağılıma yakın kaynak çalışamaları ile  kente has özgünlüğün muhafaza edilmesine çalışılmasıdır.
Berlin Gaz Kaynaklı Sokak Aydınlatma Şehir Kimliği – Tarihi Mirası – Güvenliği 9 Yıldız AĞAN

Yorumlar