Arama

KAPAT
RÖPORTAJLAR/SÖYLEŞİ

Bir Şehir Planlayıcısının Gözünden

Ana Sayfa RÖPORTAJLAR/SÖYLEŞİ Bir Şehir Planlayıcısının Gözünden
Lightworld

08.03.2016

795419_detay

 Tayfun Kahraman

Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı

 

     Untitled-7Tayfun Kahraman, TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda 2010 yılında başladığı İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Oda Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Koruma Bölge Kurulu’nda uzman olarak görev almakta ve İstanbul Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde doktora eğitimine devam etmektedir. 1.Yüksek binaların inşaat sürecinde en çok dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?Yüksek yapılar her kentte inşa edilebilir. Buna İstanbul’da dahil fakat bu yapıları hangi koşullarda ve ne şekilde inşa edeceğiniz önemli. İlk olarak bir plan disiplini içinde yapmanız gerekir. Diğer bir anlatımla öncelikle, bütünsel bir kent planı içerisinde, tüm altyapı yatırımları hazırlanmış, çok yoğun bir talep oluşturacak olan bu yapılara ulaşılabilir sistemler geliştirdiğiniz bir alan tasarlamanız beklenir. Tabi ki bu Alana karar verirken kentin siluet değerlerini, tarihi mirasını ve gelişme şemasını göz önüne almanız olmazsa olmazdır. Bu aşamaları tamamladıktan sonar kentlerde plan disiplini içerisinde yüksek katlı yapılar yapılabilir. Tüm dünya örnekleri de bu şekildedir, ama İstanbul’a baktığınızda bu konuda hiç bir plan disiplini ve denetimin olmadığını görüyoruz.2.Gökdelenler hızla artarak kentsel, toplumsal ve sosyal boyutlarda plansız bir şekilde çoğalmakta. Plansız artış için ne gibi önlemlerin alınması gerekir?Az önce de ifade ettiğim gibi, bu tam bir kent planlama işi ama bizdeki eksik olan boyutta bu. Plansız olarak ilerleyen bu süreçte tek çaremiz, kent bütününde bahsettiğim kriterler doğrultusunda yapılacak olan bütünsel bir kent planı ve bu plana göre inşa edilecek yapılardır.3.Gökdelenlerin hava akımına engel olmaması için kullanıla bilecek bir metot var mı?Bu konuda uzman değilim, bu alan meteorologların cevap üretebilecekleri bir alan. Biz şehir plancıları onlardan aldığımız veriler ve analizler üzerinden, bu çalışmalara uyarak planlama çalışmalarını şekillendiririz. Ama onların söylemlerini tekrarlarsak; kentler nefes almalı ve bu hava akımlarını yaratmak üzere de kentlerin hakim rüzgar yönlerine göre form kazanmaları gerekir.Untitled-84.Şehir siluetlerine oldukça zarar veren bu yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir projesi var mı? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu konuda bir çalışma yapmış durumda değil. Kendileri yaptıkları imar planı değişiklikleri ile bu yapıların kent bütününden kopuk noktasal olarak verilen kararlar ile yapılmasının önünü açmak ile meşgulUntitled-95. İnşaatlar sırasında, yüksek katlı binalar yönetmeliğine ne kadar uyuluyor?Yüksek katlı yapılar yönetmeliği, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği sonrasında tüm ilerde yürürlükten kalktı. Şu anda bu nitelikte olanlar da dahil yapılan tüm yapılar, bu yönetmelik hükümlerine tabiler.6.Yüksek yapılar için en büyük tehlikeyi depremler yaratmakta. Deprem öncesi ve sonrası için bir denetim sistemi mevcut mu? Yüksek yapıların tümü umuyoruz ki denetimli yapılar. Umuyoruz dedim çünkü denetimli olmasına karşın projesine aykırı olarak imal edilmiş pek çok yapı olduğunu da biliyoruz. Eğer yapılar projesine uygun bir imalat süreci geçirerek inşa edilmiş iseler, bu yapıların deprem karşısında da güvenli olduğunu söyleyebiliriz. Fakat bu konuda daha detaylı ve teknik açıklamalar için yine inşaat mühendisi uzmanlardan görüş almak gerekecektir.Untitled-11

Yorumlar